کفیل برای آزادی زندانی/ضامن کفیل فيش حقوقي 09199285694

(پناهم بخداست)

*****09199285694——-مشاوره حقوقی زیرنظروکیل مجرب دادگستری آزادی فوری——-فقط بایک تلفن تماس تاآزادی متهم وزندانی شما برای خانواده های محترم ورفاه حال مددجویان درسراسر کشور به هرمیزان موردنیازجهت محکومان ومتهمان مالی وغیرمالی اعم از تصادفات؛احضاروتقسیط؛مهریه؛نفقه؛خیانت درامانت؛تهدید؛تمکین؛اجرت المثل؛ضامن استخدام؛ضامن شناسنامه وغیره…..09199285694

*****مهلت تحویل متهم وزندانی توسط وثیقه گذاروکفالت تودیع فیش حقوقی نظر به اینکه راجع نحوه آن براساس ماده ۲۳۰آیین دادرسی کیفری چنانچه شخص ثالث دیگری برای متهم وزندانی وثیقه ملکی وکفالت سپرده باشدبه وثیقه گذار اخطارمیشود ؛لذا ظرف یک ماه متهم راتحویل دهد؛علیهذا درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه وعدم تحویل متهم به دستوردادستان ازوثیقه معادل وجه قرارضبط می شود؛بدیهی است دراین حالت‌های مختلف ماده ۲۲۰قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز برعهده مجری وقانونگذار خواهد بود:09199285694

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.