کفیل بافیش حقوقی/کفيل فیش حقوقی برای دادسرا 09199285694

                           (درپناه خدا)

****09199285694——-فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره…..09199285694

****کلمه یا واژه وثیقه وکفالت دردادگاه مربوط به کلیه پرونده های حقوقی وکیفری زیاد شنیده می‌شود؛درواقع وثیقه یا تودیع سند ملکی ویا کفالت همان فیش حقوقی کارمندرسمی وجوازکسب معتبر است؛علیهذا که‌ به عنوان ضمانت ومحکم کاری درپرونده های مختلف حقوقی وکیفری ازطرف قاضی یاقضاوت محاکم ومراجع عمومی وانقلاب دادگستری درسراسر کشور درپرونده ها درنظر گرفته می‌شود:09199285694

****توجه داشته باشید که دردادگاه ودادسراها هرسندملکی یا فیش حقوقی ویا جوازکسب راکه به ارزش موردنظر قاضی مربوطه شعبه باشد راازمتهم یا زندانی یا ازاشخاص دیگر قبول می‌کند؛لذا یکی ازضمانت های که قاضی برای متهمان ومددجویان ومحکومان کیفری صادرمیکند؛قرار وثیقه است که نسبت به سایر قرار های کیفری شدید تراست؛ضمنا استفاده از فیش حقوقی اجاره ای بهترین گزینه ای برای خانواده های محترم متهم وزندانی است دربستگان و آشنایان خودکارمندرسمی دولتی ندارند یا هردلیلی کارمندان رسمی آشنای آنها حاضر به تودیع فیش حقوقی وجوازکسب معتبر خود جهت‌ آزادی متهم وزندانی نیستند؛دراین نوع اجاره صلاحیت ضامن علاوه باارائه فیش حقوقی درواقع آوردن متهم به دادگاه درموعد مقررنیزهم است:09199285694.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.