نیازبه فیش حقوقی+فیش حقوقی جهت ضمانت+ضامن کارمندبرای طلاق خانواده+تامین ضمانت برای متهم09016453317

(بنام خداوندیکتا)

**کلینیک حقوقی کفالت ووثیقه (100%تضمینی)جهت دادسراودادگاهها:09016453317

**ضمانت زندانی بافیش حقوقی یاجوازکسب یکی ازقرارهای تامین کیفری می باشد؛که دراصطلاح حقوقی ازآن بعنوان قرارکفالت نامبرده میشود:09016453317

**ارائه فیش حقوقی دردادگاه ودادسراجهت ضمانت زندانی زمانی لازم است که ازنظرمقام قضایی اتهام صورت گرفته خیلی حادنمی باشدوصرفاجهت رسیدگی به اتهام وآزادی زندانی صادرمیشودزمانیکه فردمتهم یازندانی نتواندکفیل موردنظرمقام قضایی معرفی نماییدیاشخصی رانداشته باشدکه بتواندفیش حقوقی جهت ضمانت دادگاه رارائه بدهدبفکراجاره فیش حقوقی وسندوجوازکسب برای ضمانت می افتد؛بایدبه این نویدرابه خانواده های زندانیان محترم بدهیم که گروه مشاورین حقوقی ما به ارائه فیش حقوقی باحکم کارگزینی وجوازکسب وسندجهت ضمانت زندانی ومتهم درادگاه ودادسراآماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشند:09016453317

One thought on “نیازبه فیش حقوقی+فیش حقوقی جهت ضمانت+ضامن کارمندبرای طلاق خانواده+تامین ضمانت برای متهم09016453317

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.