اخذکفیل/اخذضامن/اخذتامین ضامن/ارائه ضامن/اجاره فیش حقوقی 09199285694

                      (به نام خدای که دانایی دوست)

*****09199285694——فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره …..(آزادی فوری متهم وزندانی 09199285694)

*****اجاره فیش حقوقی وجوازکسب معتبر معمولا برای جرائم کمتر جدی وسبک ترکه متهم باآن روبرو وپیش می‌آید دردادسراها ودادگاهها سراسرکشور استفاده میشود؛لذا این نوع جرائم ممکن است؛غالبا شامل مواردی مانند تخلفات رانندگی وتصادفات؛خیانت درامانت؛تهدید؛تهمت؛فترا؛تمکین؛نفقه؛وغیره؛علیهذا برای دریافت مشاوره اجاره سند وتودیع فیش حقوقی میتوانید باکارشناسان کاربلدوخبره وزبده بابهترین مشاوره حقوقی رایگان درارتباط باشید:09199285694

*****ضمنا قرار کفالت قراری است که درایین دادرسی کیفری که طبق ان شخص ثالث دیگری حضور متهم راتاپایان دادرسی وصدور حکم تعهد می‌نماید به این شخص درقانون کفیل گفته می‌شود؛وبه طبع آن متهم را که درموقع احضار قانونی می‌بایست معرفی نمایید؛ودرغیر اینصورت وجه الکفاله آن به هرمبلغی باشد ضبط خواهد شد:09199285694

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.