اجاره کفالت برای ضمانت/اجاره کفالت برای دادگاه/اجاره فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بایادخدای متعال)

****۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴——فیش حقوقی—–جوازکسب——سند——ضامن کارمند—–کفالت—–کفیل——ضامن—–وغیره….صرفآ جهت ضمانت بانک نداریم——فقط دادگاه ودادسراها—–ضمانت محضری—–ضمانت شرکتی——ضامن استخدام وشناسنامه فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

****فیش حقوقی کارمندرسمی شاغل درحال کاردولت وجوازکسب معتبر(کفالت)سند ملکی تک برگ ششدانگ بااستعلام جهت ضمانت مددجویان ومتهمان به هرمیزان برای محکومان سراسرکشور؛دادگاه خانواده؛دادگاه تجدیدنظر وواخواهی ودادگاه عمومی وانقلاب ودادیارناظرزندان وغالبا جهت احضاروتقسیط واحکام غیابی وضمانت متهم وزندانی؛تسویه حساب آخرپس مراحل اداری وقانونی موجودمیباشد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

۲ thoughts on “اجاره کفالت برای ضمانت/اجاره کفالت برای دادگاه/اجاره فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.