کفالت برای متهم/کفالت برای زندانی/فیش حقوقی برای زندانی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالوکیل)

**فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل جهت دادسراها و دادگاهها:(مشاوره حقوقی رایگان-آزادی فوری)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

**ضمانت متهم بافیش حقوقی ؛گروه مشاورین حقوقی ماباکارشناسان ارشد جهت ضمانت متهم بافیش حقوقی وجوازکسب وسندراعهده دار شده است تاکلیه عزیزانی که به ضمانت توسط فیش حقوقی نیازدارندبتوانندبه آن دسترسی داشته باشند:(آزادی فوری)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

**درصورتی که قرارقبولی کفالت صادرشود؛بافیش حقوقی میتوان ضمانت (کفالت)متهم مکلف است هرزمان مرجع قضایی حضورمتهم را لازم است ؛نسبت به احضارایشان اقدام نمایید وظیفه ای جهت پرداخت محکوم به ندارد:(قیمت آخر را از ما بپرسید)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

**ضمانت برای زندانی بافیش حقوقی درحال کارشاغل باحکم کارگزینی باارزانترین  قیمت جهت انجام کلیه خدمات قضایی اجاره ای (فیش حقوقی-کارمندرسمی-جوازکسب-سند)آزادی فوری وتضمینی متهمان وزندانیان درکلیه زندان ها وندامتگاه ها سراسرتهران وشهرستانها فوری:(یک تلفن تاآزادی زندانی)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *