کفیل برای ضمانت زندانی/کفالت جهت ضمانت زندانی/کفالت برای زندانی/کارمندرسمی برای ضمانت09016453317

(بنام آنکه خلقت ازاوست)

**فیش حقوقی جهت دادسرا(100%تضمینی)بابیش ازصدها پرونده های موفق متهمان وزندانیان سراسرکشورزیرنظروکیل دادگستری:09016453317

**ماکارگشای شماهستیم-درکمترین زمان وکمترین هزینه دادرسی- تاانتهای کاردرکنارشماهستیم:(09016453317

**کفیل دراصطلاح حقوقی ؛شخصی است که حضورمرتب متهم یازندانی رادرمواقع احضارمقام قضایی برعهده گرفته واوبرابرمبلغ معینی وجه التزام تعهدوکفالت می نماید؛اعتبارکفیل بایدبه تشخیص مقام قضایی صادرکننده قراربرسدوپرداخت مبلغ کفالت ووثیقه محل تردیدنباشد؛کافیست جهت دریافت مشاوره واجاره فیش حقوقی/سند/جوازکسب/ضامن کارمندباحکم کارگزینی بامشاوران ماتماس بگیرید:(0901645317)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *