ضمانت فیش حقوقی برای دادسرا+ضمانت فیش حقوقی برای کفالت/ضمانت فیش حقوقی برای زندانی09199285694

(هوالوکیل)

 

**فیش حقوقی/سند/جوازکسب/کفالت:صرفاجهت دادگاه؛دادسرا؛شورای حل اختلاف فوری:(یک تلفن تاآزادی زندانی)09199285694

**فیش حقوقی باحکم کارگزینی درحال کارشاغل دولت (کفالت)ضامن کاسب معتبر؛جهت مرخصی زندانی-آزادی کلیه متهمان وزندانیان سراسرکشورزیرنظروکلای باتجربه بصورت (100%تضمینی)غالبا برای جرائم غیرعمدموجوداست:(مشاوره حقوقی رایگان)09199285694

**شماعزیزان میتوانیدجهت ضمانت زندانی وسنداجاره ای وفیش حقوقی کارمندی وجوازکسب اجاره ای باکارشناسان  ارشدکاربلدوزبده ماتماس گرفته ؛وازشرایط آن اطمینان کسب نمائید:09199285694

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.