ضامن برای دادگاه/ضامن برای دادسرا09199285694

(بنام خداوندجان خرد)
**فیش حقوقی؛جوازکسب؛سند؛کفالت؛کفیل؛صرفا جهت کلیه پرونده های حقوقی وکیفری زندانیان سراسرکشورزیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:09199285694
**این اگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وسند-جهت آزادی زندانی -مرخصی زندانی -ضمانت متهم دردادگاه ودادسراوتعزیرات حکومتی قاچاق کالا درتهران وکرج میباشد:08198285694
**دوستانی که به دلایلی خودوعزیزشان دربنداست ونیازبه فیش حقوقی/سند/جوازکسب/جهت آزادی زندانی خوددارندوقاضی محترم شعبه ای دادسرای مربوطه برایشان قرارکفالت ووثیقه صادرکرده وازآن ها کفیل جهت ضامن زندانی خواسته است ؛میتوانندباهمیاری مشاورین کاربلدگروه حقوقی ما فیش حقوقی یا جوازکسب موردنظرخودراسریعا وبابهترین قیمت تامین کنندوزندانی خودراآزادیامرخص کنند:(09199285694)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *