ضمانت جهت آزادی زندانی/ضمانت جهت کفالت زندانی/تامین ضمانت برای دادگاه/ضمانت جهت دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه معمارهستی)
**جهت کسب اطلاعات بیشتردر زمینه اجاره فیش حقوقی شاغل درحال کاردولت باتاییدیه حکم کارگزینی وجوازکسب معتبر ازاتحادیه صنف مربوطه (کفالت)سندبرای مرخصی زندان وآزادی زندانی باگروه مشاورین حقوقی ما درتماس باشید:(آزادی رایگان نیست-یک تلفن تاآزادی زندانی)
**برای دریافت ضمانت زندانی ومتهم جهت تقاضای اعساروتقسیط ؛حتما نیازضامن معتبر برای معرفی مراجع قضایی مورد نیاز است؛شماره خانواده محترم زندانی میتوانید بابستن قرارداد باموسسه حقوقی دادرس ایران یکی ازروشهای تضمینی جهت پیشبرد اهداف شماعزیزان میگردد:(اعتمادالمثنی ندارد ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.