ضامن دادگاه/ضامن برای دادگاه/ضامن برای آزادی زندانی/ضمانت دادگاه ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

                                         (بادورود)

** کفیل وو ثیقه جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی سراسرکشور باکمترین کارمزد زیرنظروکیل دادگستری دراسرع وقت :(یک تلفن تاآزادی زندانی)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹

**درصورتی که قرارقبولی کفالت وثیقه صادر میشود؛بافیش حقوقی وسندمیتوان ضمانت متهم و زندانی رابرعهده گرفت ؛کفیل متهم مکلف است هرزمان مرجع قضایی حضورمتهم رالازم دانست نسبت به احضار ایشان اقدام نماید؛ و وظیفه ای جهت پرداخت محکوم به ندارد:(اعتمادشان دلگرمی ماست)

**ضمانت متهم بافیش حقوقی درحال کارشاغل دولت وجوازکسب معتبر؛گروه مشاورین ما باکارشناسان ارشد جهت ضمانت زندانیان را برعهده دار شده است تا کلیه عزیزانی که به ضمانت توسط ضامن کارمند نیازدارید بتوانند به آن دسترس داشته باشند:(مشاوره حقوقی رایگان)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *