فیش حقوقی برای زندانی/ضامن حکم غیابی/ضمانت حکم غیابی/ضامن شناسنامه/ضامن سندملکی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی)
**فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا برای دادسراها ودادگاهها سراسرکشورفوری:(آزادی رایگان نیست-یک تلفن تاآزادی زندانی)
**مشاوره حقوقی تخصصی رایگان جهت انجام کلیه خدمات ضمانت قضایی متهمین وزندانیان سراسرکشوربوسیله فیش حقوقی شاغل ذرحال کاردولت باتاییدیه وامضاء ازیگان مربوطه وجوازکسب معتبر(کفالت)سندزیرنظروکیل دادگستری برای کلیه پرونده های حقوقی وکیفری اعم از جرائم غیرعمد؛تصادفات-مهریه-طلاق-نفقه-اجرت المثل-خیانت درامانت-وصول مطالبالت-ضامن الزام سند-احکام غیابی ومرخصی زندان بصورت تضمینی(۱۰۰٪) باکمترین کارمزدپشتیبانی وامکان پذیرمیباشد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.