ضامن کارمندرسمی/ضمانت کارمندرسمی/ضامن کارمنددادگاه/ضمانت کارمنددادسرا09016453317

(بنام خداوندیکتا)

**ارائه فیش حقوقی دردادگاه ودادسراجهت ضمانت زندانی زمانی لازم است ازنظرمقام قضایی ؛اتهام صورت گرفته خیلی حادنمی باشدوصرفا جهت رسیدگی به اتهام وآزادی زندانی صادرمیشود:09016453317

**زمانیکه فردمتهم نتواندکفیل موردنظرمقام قضایی رامعرفی نماییدویاشخصی رانداشته باشدکه بتواندفیش حقوقی وجوازکسب وسندجهت ضمانت به دادگاه ودادسراارائه بدهد؛بفکراجاره فیش حقوقی وجوازکسب برای ضمانت می افتد؛09016453317

**بایداین نویدرابه خانواده های محترم بدهیم که گروه مشاوره حقوقی ما باارائه فیش حقوقی وجوازکسب جهت ضمانت متهم وزندانی دردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف ؛آماده خدمت رسانی به شماعزیزان میباشند؛

**کافیست جهت دریافت مشاوره واجاره کفیل وتودیع وثیقه ملکی بامشاوران کاربلدوخبره توسط کارشناسان تماس حاصل فرمایید:09016453317

2

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *