ضامن رسمی برای دادگاه/کفیل رسمی برای دادگاه/ضامن رسمی برای زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدا)
**فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴
**درابتدای کارمتهم بایدکفیل خودرابه مراجع ومحاکم قضایی معرفی کند؛پس ازتاییدوتشخیص صلاحیت کفیل توسط قاضی ؛قرارکفالت ازسوی قاضی مربوطه صادر می شود ومتهم وزندانی آزاد خواهد شد درغیر اینصورت بازداشت می شود:(یک تلفن تاآزادی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)
**وجه الکفاله (میزان مبلغ کفالت) باتوجه به شرایط پرونده ومتهم ومیزان خسارت واردشده به مدعی خصوصی (شاکی) توسط قاضی تعیین خواهدشد:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)
**مشاوره برای کسب اطلاعات پروسه کاری ضمانت متهم وزندانی؛اجاره سندبرای آزادی زندانی دردادسراودادگاه های سراسرکشور تامین وثیقه وکفالت برای ضمانت زندانی دردادسراودادگاه ها وتعزیرات حکومتی زیرنظروکیل دادگستری فوری:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *