اجاره فیش حقوقی/فیش حقوقی اجاره ای/فیش حقوقی برای کفالت/فیش حقوقی برای دادسرا/فیش حقوقی برای ضمانت09016453317

**فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندزیرنظروکلای خبره دادگستری 100%تضمینی سراسرکشورفوری:

**برای اجرای حکم غیابی ،پس ازاتمام فرصت وواخواهی وتجدیدنظر،محکوم له بایدتامین بسپارد؛یعنی ضامن معرفی کند؛فیش حقوقی،جوازکسب،سندملکی،سندخودرو؛این تامین برای اینست که اگربعدازاجرای حکم غیابی محکوم علیه ؛سروکله اش پیداشدوثابت کردکه محکوم له حقی نداشته وبااجرای حکم غیابی موجب ضرربه وی گردیده است بتواندازضامن خسارت بگیردالبته درعمل این ضمانت آنقدرهاجدی نیست وبیشترحالت رعایت تشریفات شکلی است که درقانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *