ضمانت برای متهم دادسرا/ضمانت برای زندانی دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند رنگین کمان)

***فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/ضمانت /کفالت/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

***فیش حقوقی کارمندرسمی وجوازکسب معتبروسندملکی به هرمیزان وهرمحکومیتی فقط جهت ضمانت دردادگاه ودادسراها سراسرکشورباکمترین کارمزد؛زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

***قانون ضمانت متهم وزندانی ؛سطح وسیعی ازقوانین آیین دادرسی رابه خود اختصاص می دهد که این مسئولیت وقوانین کشور درآیین دادرسی مدنی برای رفاه حال متهمین وگاهش جمعیت زندانیان درسراسرکشور اجرا میگردد؛دراین قانون تعیین وتعریف شده است ؛جهت سولات حقوقی وکیفری راازمابپرسید:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *