ضامن برای دادسرا/ضامن برای دادسرا/ضمانت برای دادگاه/ضمانت برای دادسرا/اجاره فیش حقوقی برای ضمانت/ضمانت برای اجرای حکم غیابی09016453317

**ضامن معتبردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف ودادگاه خانواده ومرخصی زندانی وواخواهی وتجدیدنظر احضاروتقسیط همواره جهت ضمانت زندانیان ومتهمان وجرائم غیرعمددرکلیه محاکم ومراجع قضایی سراسرکشور ووحومه ؛کلیه پروندهای حقوقی وکیفری زیرنظروکلای باتجربه وباقیمت معقول وواقعی (24ساعته-100%تضمینی)پشتیبانی وامکان پذیرمی باشد:(آزادی فوری)

**گروه حقوقی ماصبورانه وبادقت وزمانسجی کارشناسانه درانجام مراحل تودیع وثیقه ملکی وکفالت وآزادی زندانی عزیزشما درکنارآنها میباشند09016453317

ضامن برای دادسرا+اجاره فیش حقوقی+ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه

mohmmadi

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *