اجاره فیش حقوقی /فیش حقوقی کفالت۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(با یادخدا)

****فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/وغیره….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

****یکی ازمسائل مهمی که درحکم غیابی پس ازقطعیت برای به اجراگذاران آن حائز اهمیت دارد؛که این کارمحکوم علیه غایب پشتوانه ای برای تامین زیان خود می یابد؛لذا جهت جلوگیری ازضایع شدن برخی حقوق محکوم له راه کارهایی ارائه میگردد؛طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی دراجراحکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبروثیقه ملکی وکفالت (فیش حقوقی—–جوازکسب—–سند)یا اخذتامین متناسب ازمحکوم له ممکن خواهد بود:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.