بایگانی‌ روزانه: اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

۰

کفیل جهت متهم/کفیل جهت مرخصی/کفیل جهت زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه خالق یکتا) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت/ضمانت/ضامن/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **گروه آزادی زندانی یکی از دفاتر خدمات ضمانت قضایی درزمینه اجاره فیش حقوقی (کفالت)سند وضمانت نامه های معتبر اجاره ای میباشد؛که تودیع وثیقه ملکی کارشناسی شده؛باارزش متفاوت...