ضامن کارمند جهت ضمانت دادسرا/ضامن کارمند جهت کفالت دادسرا 09199285694

(درپناه خدا)

****09199285694——–ضامن کارمند باحکم کارگزینی———جوازکسب معتبر——-اجاره اسناد ملکی تک برگ ششدانگ بااستعلام——–09199285694——(آزادی فوری)

*****پیرو پست قبلی باسلام ودرود ضمن آرزوی سلامتی برای همراهان گرامی ازاینکه اعتماد واطمینان شما نسبت به موسسه حقوقی وگروه مشاورین ما این آگهی جهت دسترسی دوستان وعزیزان برای ضمانت متهم وزندانی دردادگاه ودادسراها میباشد؛ علیهذا برای دریافت اطلاعات بیشتر وانجام مشاوره حقوقی باقضاوت بازنشسته‌ ووکلای باتجربه دادگستری میتوانید بصورت آنلاین وتلفنی درزمینه اجاره فیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسند ملکی برای کلیه مراجع ومحاکم قضایی کشور استفاده نمایید؛لذا سندکارشناسی شده ششدانگ تک برگ بااستعلام باپایین ترین قیمت به هرمیزان موردنیازجهت محکومان ومتهمان ومددجویان وخانواده های محترم که نیاز به اجاره اسنادملکی مازاد دارند؛بصورت فوری وتضمینی تامین میشود09199285694

****؛ضمنا فیش حقوقی کارمندرسمی باتاییدیه ازاداره مربوطه اجاره ای وجوازکسب معتبر ارزان قیمت معقول وواقعی برای کلیه زندانیان دربندوگرفتار درندامتگاهها درکل کشور بطورمعمول که همان قرار کفالت یا وثیقه بصورت ۶ماهه ویا یک سال یا له انجام میشودرابصورت توافقی وتراضی یگدیکر؛هزینه های آن بدو قرارداد میبایست توسط شخص اجاره کننده سند و یا فیش حقوقی ویا دفترموسسه حقوقی پرداخت شود؛همانطور اجاره اسناد وتودیع وثیقه ملکی زمانی مورد استفاده قرارمی گیرید که متهم وخانواده های محترم م نتواند شرایط لازم برای ارائه دهند ؛لذا جهت ضمانتی رابرای دادگاه ودادسراها؛آزادی موقت تامین کنند؛ناگزیر بفکر اجاره کفیل ووثیقه گذار جهت رفع مشکلات قضایی ونیاز متهم خودودسترسی به موسسه حقوقی مراجعه می نمایندواز طرفی کسب دربرخی صاحبان فیش واسنادملکی میشود:09199285694

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.