نیازمندضامن +نیازبه ضامن+نیازضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه خلقت راآفرید)
**فیش حقوقی/جوازکسب/سند :۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴
**زمانی که برای شخص مشکل حقوقی قضایی به وجود می آید وشخص به عنوان متهم روانه دادسراودادگاه وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق می شود؛قاضی پرونده مذکور می تواند برابر قانون وتا زمان رسیدگی به پرونده مذکور(دربرخی جرایم)درعوض بازداشت متهم برای وی وثیقه وکفالت صادر کند؛درواقع وثیقه حکم ضمانت متهم وزندانی راداردتا درصورت لزوم دردادگاه ودادسراحاضرشود وبه متهم درهرشرایطی دسترسی داشته باشند:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *