تهیه فیش حقوقی برای آزادی زندانی/تهیه جوازکسب برای ضمانت زندانی/تهیه پروانه‌ کسب برای ضمانت زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

)بنام یگانه ایزدهستی)
**فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/صرفا جهت ضمانت زندانیان ومتهمان کشور فوری:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)
**ضمانت زندانی بافیش حقوقی وجوازکسب یکی ازقرارهای تامین کیفری میباشد؛که دراصلاح حقوقی ازآن بعنوان “قرارکفالت”نام برده میشود؛
**ارائه فیش حقوقی دردادگاه ودادسرا جهت ضمانت متهم وزندانی زمانی لازم است که ازنظرمقام قضایی اتهام صورت گرفته خیلی حادنمیباشد ؛وصرفا جهت رسیدگی به اتهام وآزادی زندانی صادر میشود (۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴
**زمانی که فردمتهم نتواند کفیل موردنظرمقام قضایی رامعرفی نماید ویاشخصی رانداشته باشد که بتواند فیش حقوقی جهت ضمانت به دادگاه راارائه بدهد بفکراجاره کفالت ووثیقه ضمانت می افتد:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)
**باید این نوید رابه خانواده های محترم بدهیم که گروه مشاورین حقوقی ما باارائه فیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسندزیرنظروکلای دادگستری جهت ضمانت زندانی دردادگاه ودادسرا آماده خدمت رسانی به شماعزیزان میباشد:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)
**اجاره فیش حقوقی ومعرفی کفیل رابه مابسپارید:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.